Friday, 11 March 2011

Myśl na dziś

Odważny to nie ten, który się nie boi ale ten, który mimo strachu podejmuje wyzwanie....